miércoles, 11 de mayo de 2011

INDUMENTARIA DE L'ÈPOCA ROMANA (NENS I NENES)
La toga praetexta era de llana blanca, i la usaven els magistrats i els nens (aquests la duien fins els 16 anys). Estava adornada amb una tira púrpura teixida paral•lelament al costat, de diferent amplada segons la dignitat de la persona que la portava. Quan els nens complien els 17 anys, començaven a portar la toga viril.
La toga també era part de la vestimenta femenina, la usaven solament les nenes (fins al seu casament) i les cortesanes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario